o mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień
i współuzależnienia, psychoterapeutą w trakcie kursu certyfikacyjnego
w zakresie psychoterapii.

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia, posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez PARPA.

Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję w nurcie humanistycznym, akcentującym podmiotowość, wolność i odpowiedzialność. Wykorzystuję również elementy podejścia psychodynamicznego i behawioralno-poznawczego. Swoją pracę poddaję superwizji.