jak pracuję

 

Pracuję w nurcie humanistycznym. Istotą tego podejścia jest wewnętrzne doświadczenie (myśli, emocje, doznania z ciała, świadomość samego siebie). Leczące jest zbliżanie pacjenta do tego niepowtarzalnego całościowego doświadczenia. Podejście humanistyczne opiera się również na założeniu, że człowiek w naturalny sposób dąży do samorealizacji, do rozwijania tego, co dla niego dobre. Psychoterapia jest stwarzaniem pacjentowi takich warunków, w których będzie mógł w bezpieczny sposób integrować swoje doświadczenie i otwierać się na realizowanie swoich potencjałów.

W pracy korzystam również z elementów podejścia psychodynamicznego i poznawczo – behawioralnego. Pozwala to elastycznie dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta. Fundamentem wspólnej pracy jest relacja terapeutyczna, oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

 

W swojej pracy kieruję się standardami określonymi w:

„Kodeksie etycznym” uchwalonym przez Polską Federację Psychoterapii

„Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii” uchwalonej przez European Association for Psychotherapy

„Kodeksie etyczno – zawodowym psychologa” uchwalonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 

Czego możesz się spodziewać?

Konsultacje – pierwsze spotkania mają na celu zorientowanie się w problemie. Dopiero wtedy będę mogła zaproponować Ci najkorzystniejszą dla Ciebie formę pomocy. Celem konsultacji jest również wspólne uzgodnienie celu terapii oraz kontraktu, który będzie nas obowiązywał podczas pracy. Nie każdy problem wymaga pomocy terapeutycznej. Możliwe więc, że zaproponuję Ci krótki cykl konsultacji psychologicznych

Psychoterapia indywidualna – spotkania na których pracujemy nad konkretnymi problemami, zmianą funkcjonowania czy głębszym rozumieniem siebie. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50min.