komu pomagam

 

Oferuję pomoc w obszarach:

- zaburzenia lękowe, depresyjne

- problemy w relacjach

- konflikty wewnętrzne

- niezadowolenie z jakości życia, poczucie braku sensu

- doświadczenie sytuacji kryzysowych

- uzależnienie, nadużywanie alkoholu czy substancji psychoaktywnych

- współuzależnienie

- syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików)